Covid Resilience Ranking" utvecklas och offentliggörs varje månad av Bloomberg, baserat på analys av 12 kriterier, bland annat sanitära, politiska och sociala, antalet fall per 100 000 invånare under den senaste månaden, antalet dödsfall per en miljon invånare, antalet positiva tester, tillgång till vaccin, kvaliteten på hälso- och sjukvården, befolkningens rörlighet eller tillväxtprognoserna för bruttonationalprodukten (BNP) för 2021.

I dagens upplaga leds rankningen av Norge, som enligt Bloomberg "är det land som för närvarande lyckas spåra den bästa vägen för en normal framtid efter pandemin". I den globala analysen av de 12 kriterierna får Norge ett resiliensindex på 77,2 av 100, följt av Schweiz och Nya Zeeland.

USA detroniserades från föregående månad och ligger nu på femte plats med ett resiliensindex på 74. "USA:s plats som det bästa stället att vara på under covid-19-eran var kortvarigt. Landets vaccinationskampanj har avstannat och nya fall, förstärkta av Deltavarianten, ökade återigen i juli, vilket ledde till nya restriktioner i vissa delar av landet, även om dödsfallen fortfarande är en bråkdel av vad de var i tidigare vågor", sade Bloomberg.

Portugal ligger på 31:a plats, två placeringar lägre än föregående månad, med ett resiliensindex på 62,2 av 100. Portugal har bland annat registrerat 786 månatliga fall per 100 000 invånare, en dödlighet på 0,3 procent under den senaste månaden, en positiv testfrekvens på 5,1 procent och en vaccinationstäckningsgrad (av befolkningen) på 55,6 procent", enligt Bloombergs rankning.

Före Portugal ligger länder som Kina, Saudiarabien, Turkiet, Storbritannien, Australien, Japan, Israel och flera av EU:s medlemsstater (Spanien, Grekland, Italien, Tyskland, Belgien, Österrike, Irland och Nederländerna). Bakom Portugal ligger länder som Polen, Ryssland, Brasilien, Indien och Argentina. Längst ner i Bloombergs ranking (53:e plats) ligger Indonesien, med ett resiliensindex på 40,2.