Enligt uppgifter från Eurostat som publicerades den 30 juli var den säsongsjusterade arbetslösheten i euroområdet 7,7 procent förra månaden, jämfört med 8 procent i juni 2020 och även i maj i år.

För EU som helhet låg arbetslösheten på 7,1 procent i juni 2021, jämfört med 7,3 procent både under samma period förra året och i maj i år.

I absoluta tal uppskattar Eurostat att 14,9 miljoner män och kvinnor i EU, varav 12,5 miljoner i euroområdet, var arbetslösa i juni 2021.

Detta innebär en minskning med 397 000 arbetslösa i EU och 339 000 i euroområdet jämfört med juni 2020.

Portugal följde den europeiska trenden och noterade en arbetslöshet på 6,9 procent i juni 2021, efter 7,5 procent samma månad föregående år.

När det gäller ungdomsarbetslösheten (som omfattar ungdomar upp till 25 år) uppgick den förra månaden till 17,3 procent i euroområdet och 17 procent i EU, vilket är en minskning jämfört med juni 2020, då dessa siffror var 18,7 procent respektive 18,2 procent.

Totalt var 2,9 miljoner ungdomar (under 25 år) arbetslösa i EU förra månaden, varav 2,4 miljoner i euroområdet, en minskning med 152 000 respektive 110 000 jämfört med samma period 2020.

Sett till kön var arbetslösheten för kvinnor 8,2 procent i euroområdet och 7,5 procent i EU i juni 2021, medan den för män var 7,3 procent respektive 6,7 procent.