Enligt information som finns på regeringens webbplats https://covid19estamoson.gov.pt/ har ministerrådet inkluderat återöppnande av barer, "med förbehåll för återställningsreglerna", i den första fasen av den plan för gradvis avskaffande av restriktionerna som godkändes den 29 juli.

En officiell källa från ministerrådets ordförandeskap förklarade för Lusa att barerna måste arbeta med de regler för begränsning av kapacitet och beläggning av utrymmen som gäller för restauranger.

Barkunderna måste till exempel sitta och gränserna för antalet personer per bord måste respekteras, sade samma källa.

Denna information korrigerar den information som ursprungligen offentliggjordes i slutet av ministerrådet och som presenterades av premiärminister António Costa, enligt vilken barerna skulle förbli stängda under den första fasen av upphävandet av restriktionerna som börjar nästa söndag.

Enligt den information som finns tillgänglig på regeringens portal som är avsedd för pandemin kommer "restauranger och liknande inrättningar" den 1 augusti att kunna vara öppna till klockan 02.00 och med "regeln om högst 6 personer per bord inomhus eller 10 personer på terrasserna", vilket utvidgar skyldigheten för inomhuskunder att uppvisa ett digitalt vaccinationsintyg eller ett negativt test till Covid-19 till att gälla på hela kontinentens territorium på fredagar efter klockan 19.00, på helger och på helgdagar.

"Barer och andra dryckesställen utan underhållning får bedriva verksamhet, med förbehåll för de regler som fastställts för restaurangbranschen och liknande, förutsatt att de följer gällande regler och riktlinjer och de som särskilt utarbetats av generaldirektoratet för hälsa", specificeras informationen som finns tillgänglig på samma "webbplats".

I fas tre av den plan som godkändes av ministerrådet i oktober kommer barerna "att återuppta sin vanliga verksamhet vid uppvisande av EU:s digitala certifikat eller ett test med negativt resultat", informerar regeringen.

Det kommer också att vara i denna tredje fas som nattklubbarna kommer att öppna igen, med samma regler som barerna.

De tre nya faserna för att häva de restriktioner som gäller på grund av pandemin är kopplade till den vaccinationsfrekvens som förväntas under de kommande veckorna: 1 augusti (57 procent av befolkningen är vaccinerad), 5 september (71 procent) och oktober (85 procent).

Premiärministern meddelade att åtgärderna nu kommer att ha en nationell dimension och att det inte längre kommer att finnas restriktioner som beror på situationen i varje län.