"Ett lagdekret godkändes som syftar till att skydda familjer med lån som är i obestånd och som får ytterligare skydd enligt handlingsplanen för obeståndsrisker (PARI) och enligt det utomrättsliga förfarandet för att lösa obeståndssituationer (PERSI)", heter det i uttalandet som utfärdades i slutet av ministerrådets möte.

Senast den 31 augusti bör finansinstituten således "bedöma sina kunders finansiella kapacitet", och senast den 15 september, om de rättsliga kraven är uppfyllda, "bör de lägga fram förslag för att förbättra sina avtalsvillkor".

Regeringen förklarar att familjer med bostadslån är skyddade under minst 90 dagar i händelse av ekonomiska svårigheter, "och de finansiella instituten kan inte säga upp avtalet eller vidta rättsliga åtgärder".

Finansinstituten får inte heller höja räntan på kreditavtal, även om de inte omfattas av ett moratorium, enligt avtal som ingåtts inom ramen för PARI och PERSI, vilket stärker skyddet för bankkunder.

Syftet med den verkställande myndigheten är att se till att "institutionerna övervakar sina kunder mer proaktivt och att Portugals centralbank har verktygen för att övervaka dessa åtgärder".

De flesta av moratorierna skulle ha upphört i september, och det finns en oro för hur familjer och företag kommer att reagera på skyldigheten att betala tillbaka lån i en mycket svår ekonomisk situation.