"Jag är nu också, som premiärministern säger, lite irriterande optimistisk, det har skett en liten omsvängning av positionerna här", sade Marcelo Rebelo de Sousa vid det 22:a mötet om utvecklingen av Covid-19 i Portugal, efter att ha lyssnat på presentationer från experter.

Med António Costa som lyssnade på honom på första raden i publiken fortsatte statschefen: "Nej, nej, men jag antar att ni, premiärministern, är optimistisk, måttfull och realistisk, medan jag är irriterande optimistisk."

När det gäller vaccinering sade Marcelo Rebelo de Sousa att "regeringen och hälsomyndigheterna och Infarmed har gjort en enorm insats, som ofta inte är känd, för att skaffa vaccin" för att upprätthålla vaccinationstakten. "Vaccination är avgörande för portugisernas liv, och den takt i vilken den har bearbetats är exceptionell", sade republikens president, som också berömde "bidraget från de hälsovårdspersonal" som är involverade i denna process.

Statsöverhuvudet påpekade att enligt experterna "ger vaccin i den överväldigande majoriteten av fallen effekt" och att detta gäller "i alla åldrar", ett faktum som han påpekade som "viktigt för den minoritet som fortfarande tvivlar på vaccinationen".

Marcelo Rebelo de Sousa sade dock att "det portugisiska folket tror till överväldigande del på vaccinering" och att "Portugal har den högsta procentandelen av befolkningen i Europa som tror på vaccinering".