Migrationskommissionen (ACM) rapporterade till Lusa att 160 000 ansökningar hade lämnats in sedan mars på den plattform som generaldirektoratet för hälsa (DGS) skapat för att identifiera medborgare utan användarnummer för att möjliggöra deras registrering i Covid-19-vaccinationsplanen.

Planen fastställer att vaccination mot Covid-19 i Portugal är universell och därför "är avsedd för alla personer som är bosatta i Portugal och är oberoende av deras status".

Som ACM påminner om har "utländska medborgare som inte innehar en handling som styrker uppehållstillstånd och som inte har någon av de handlingar som föreskrivs" i den gällande lagstiftningen "tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som befolkningen i allmänhet"), nämligen när det gäller smittsamma sjukdomar som utgör en fara eller ett hot mot folkhälsan, i synnerhet epidemiologisk infektion med Covid-19, liksom t.ex. tuberkulos eller hiv, och vaccination, i enlighet med det gällande nationella vaccinationsprogrammet".

De 160 000 registreringar som registrerats sedan mars kontrolleras nu, eftersom det har förekommit situationer där medborgare registrerat sig flera gånger, eller när det gäller registreringar av personer som plattformen inte är avsedd för.

"När villkoren för tillträde har kontrollerats kontaktar hälsomyndigheterna de medborgare som är registrerade på plattformen", per telefon (via 808 24 24 24 24) för eventuella förtydliganden, eller via sms (textmeddelande) via nummer 2424, med tidsbeställning till vaccinationscentralen.

ACM betonar att "i enlighet med rekommendationerna från Internationella organisationen för migration (IOM), när det gäller vaccination av utländska medborgare, är vaccinationsprocessen skild från den pågående migrationsprocessen, vilket främjar förtroendet för processen".

I denna mening har ACM inte "element som hänvisar till antalet irreguljära utländska medborgare som är registrerade på den plattformen".

"ACM samarbetar för att säkerställa kontakt, på ett lättillgängligt språk, med alla medborgare som har registrerat sig på plattformen, i syfte att påskynda planeringen av vaccinationen, liksom den främjar informationsspridning och underlättar tillgången till processen, genom direktkontakt med migranter och genom nätverket av partner", sade organisationen.

Hittills har mer än 267 000 utländska medborgare vaccinerats mot Covid-19.