De föreslår att man ska fortsätta att arbeta på distans när det är möjligt tills 85 procent av befolkningen har en fullständig Covid-19-vaccination. De föreslår också att så snart mer än 60 procent av befolkningen har en fullständig vaccination kan användningen av masker utomhus slopas så länge som människor upprätthåller ett socialt avstånd.

Lungläkaren Raquel Duarte förklarade att hennes grupps förslag går ut på att skapa fyra nivåer med olika restriktiva åtgärder beroende på vaccinationsgraden.

Tre allmänna åtgärder måste gälla på alla nivåer: tillräcklig ventilation och luftkonditionering, rutinmässig användning av digitala certifikat i offentliga utrymmen och självbedömning av risker.

Föreslagna bestämmelser

Enligt förslaget har nivå 1, som landet för närvarande befinner sig på, en befolkning med fullständig vaccination mellan 50 och 60 procent, på nivå 2 upp till 70 procent, på nivå 3 upp till 85 procent och på nivå 4, den sista och minst restriktiva, över 85 procent.

Så länge den fullständiga vaccinationsgraden ligger under 85 procent föreslår experterna att man behåller förskjutet skiftarbete och distansarbete när det är möjligt.

När det gäller restauranger och liknande (även barer) föreslår de att nivå 1 (upp till 60 procent fullständig vaccination) kan öppnas med restriktiva åtgärder och en minskning av inomhuskapaciteten med högst sex personer per bord. Om man har en terrass bör man prioritera måltider utomhus, med en maximal kapacitet på 10 personer vid samma bord.

På nivå 2 (upp till 70 procent av befolkningen med fullständig vaccination) bibehålls kapaciteten per bord inomhus, men utomhus ökas det maximala antalet personer per bord från 10 till 15, och på nivå 3 (upp till 85 procent) ökar antalet platser inomhus till upp till åtta personer vid samma bord och begränsningen utomhus försvinner.

På nivå 4, när mer än 85 procent av befolkningen har vaccinerats fullt ut, inkluderar experterna ingen begränsning av antalet sittplatser på restauranger och liknande (inklusive barer).

Inom detaljhandeln måste all verksamhet följa de allmänna åtgärderna på alla nivåer, vilket redan sker på hotell, där endast serveringsutrymmena måste följa de åtgärder som definierats ovan.

I äldreboenden föreslår experterna att man på alla nivåer identifierar risken enligt åldersgrupp, komorbiditet och vaccinationsstatus och att användare, anställda och besökare använder det digitala certifikatet.

Inom transportsektorn föreslår de obligatorisk användning av masker när mer än 85 procent av befolkningen inte har fullgod vaccination och anger att adekvata ventilations- och luftkonditioneringssystem måste finnas på plats. Om sådana saknas måste fönstren hållas öppna. När det är möjligt bör socialt avstånd upprätthållas.

På stränder anser de att man bör fortsätta att använda masker offentligt (strandbarer) eller i situationer med trängsel av människor utanför sin familjekrets. Distansåtgärderna måste också bibehållas.

Vid idrottsaktiviteter, både inomhus och utomhus, måste allmänna åtgärder följas, men man måste prioritera utomhusaktiviteter på alla nivåer.

För stora inomhusevenemang föreslår de en maximal kapacitet på 50 procent på nivå 1 och 75 procent på nivå 2 (med utrymmesbedömning). Det är först från och med nivå 3 som de allmänna åtgärderna ska följas och det finns inte längre någon begränsning av kapaciteten.

Under festligheter (bröllop, dop osv.) föreslår experterna en maximal kapacitet på 50 procent när den fullständiga vaccinationstäckningen inte överstiger 60 procent och kapaciteten ökar till 75 procent när mellan 60 och 70 procent av befolkningen är fullständigt vaccinerad . Över detta värde, på nivå 3, måste endast allmänna åtgärder följas och det bör inte finnas någon kapacitetsbegränsning.