Det totala antalet mord (sex) var detsamma som under det första kvartalet i år, då fyra kvinnor och två män dog.

Årets uppgifter förändras jämfört med vad som hände under andra kvartalet 2020, då det skedde fem mord, vars offer var tre kvinnor, ett barn och en man.

Å andra sidan överträffar de 6 661 deltaganden av PSP och GNR för våld i hemmet under andra kvartalet i år de 5 517 som registrerades under första kvartalet i år, enligt uppgifter från regeringen.

De 6 661 incidenter som rapporterades till PSP och GNR under andra kvartalet i år är dock lägre än de siffror som registrerades under samma period 2020, som var 6 959, med en variation på mindre än 5 procent mellan 2021 och 2020.

Brott som rör våld i hemmet var under andra kvartalet i år föremål för ett provisoriskt avbrott i målet för 1 753 tilltalade, medan det under samma period 2020 var 1 705, så att den årliga variationen mellan 2020 och 2021 registrerade en ökning med 2,8 procent i tillämpningen av denna åtgärd, som genomförs med övervakning av generaldirektoratet för återanpassning och fängelsetjänster (DGRSP) och som förhindrar att de tilltalade behöver sitta i fängelse.

Samtidigt var det totala antalet fångar som greps för våld i hemmet i slutet av andra kvartalet i år 1 112 mot 1 064 under samma period 2020, en ökning med 4,5 procent.

Av de 1 112 fångarna för våld i hemmet under andra kvartalet i år är 233 i förebyggande häkte, medan 892 redan dömts till fängelse.

När det gäller programmet för angripare av våld i hemmet finns det 1 962 personer integrerade i dessa program under andra kvartalet i år, jämfört med 1 596 under motsvarande period 2020, vilket innebär en ökning med 22,9 procent.

Samtidigt omfattades 3 892 personer under andra kvartalet i år av "teleassistans" inom ramen för brottet våld i hemmet.

När det gäller personer som tagits emot av det nationella stödnätverket för offer för våld i hemmet (RNVVD) var antalet under andra kvartalet i år 1 098 personer, varav 718 kvinnor och 364 barn. Under första kvartalet var antalet 1 066 personer, varav 676 kvinnor och 370 barn.