I ett förtydligande som skickades i dag till Lusa anser DGS, efter att ha hört den tekniska kommissionen om vaccinering mot Covid-19, att "alla tonåringar i åldern 12-15 år bör ges möjlighet att få tillgång till vaccinering endast genom medicinsk instruktion".

I lördags förklarade republikens president Marcelo Rebelo de Sousa att hälsomyndigheterna inte förbjuder vaccination mot Covid-19 för friska barn, eftersom de anser att "detta utrymme förblir öppet för föräldrarnas fria val". Åtminstone för tillfället räcker föräldrarnas vilja inte till för att befolkningen i åldern 12-15 år utan sjukdom ska vaccineras automatiskt, även om detta kan uppnås om läkaren ger ett recept.

DGS anger dock att när det gäller ungdomar i denna ålder (12-15 år) som har underliggande medicinska tillstånd är vaccination mot Covid-19 en prioritet. Man noterar att "man kommer att utfärda rekommendationer om allmän vaccination av ungdomar i åldern 12-15 år så snart ytterligare uppgifter om vaccination av dessa åldersgrupper finns tillgängliga". "När det gäller minderåriga diskuteras vaccinationen med föräldrarna eller vårdnadshavarna", tillägger DGS i ett förtydligande där man citerar det yttrande som utfärdades i fredags.

DGS förtydligande kom efter uttalanden som Marcelo Rebelo de Sousa gjorde i lördags på det portugisiska konsulatet i São Paulo i Brasilien. "Vaccinerade barn gynnas av en prevention som är positiv för dem, detta var varken förbjudet eller förbjuden av DGS och det är öppet för föräldrarna när det gäller val för deras barn", betonade republikens president och tillade att det finns vaccinerade barn " som kan intyga att vaccinationer" kan "göra skillnad", nämligen för skolgång.

Den allmänna vaccinationen fortsätter tills vidare och rekommenderas endast för personer över 16 år, enligt den pågående vaccinationsplanen. DGS har dock inte uteslutit framtida ändringar om det finns "nya varianter som ger anledning till oro".