Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novo Banco, BCP, BPI och Santander Totta gjorde tillsammans en vinst på 708,4 miljoner euro.

Den 2 augusti tillkännagav Novo Banco en vinst på 137,7 miljoner euro för årets första sex månader, vilket är en förbättring jämfört med de förluster som uppmätts sedan grundandet 2014.

Förra veckan meddelade de återstående fyra största bankerna sina halvårsresultat.

Caixa Geral de Depósitos (CGD) uppvisade den högsta vinsten bland de fem största bankerna, med 294 miljoner euro under första halvåret, efter 249 miljoner euro under samma period förra året.

Det näst största bidraget kom från BPI, med 183 miljoner euro i vinst, vilket kan jämföras med de 43 som uppnåddes under första halvåret 2020.

På fjärde plats, efter Novo Bancos vinst som placerar det på tredje plats i tabellen över positiva nettoresultat, kom Santander Totta med en vinst på 81,4 miljoner euro under första halvåret, jämfört med 172,9 miljoner euro som uppnåddes under samma period 2020.

BCP slutligen gjorde en vinst på 12,3 miljoner euro, vilket påverkades kraftigt av förluster på 112,7 miljoner euro i den polska verksamheten, när företaget hade gjort en vinst på 76 miljoner euro under första halvåret 2020.

Under de första sex månaderna 2020 hade de fem största portugisiska bankerna uppvisat en sammanlagd förlust på 14,4 miljoner euro, på grund av det negativa resultatet för Novo Banco (555,3 miljoner euro i förlust).