Enligt en bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 945 personer med Covid-19 inlagda på sjukhus i dag, 23 färre än i måndags, varav 204 på intensivvårdsavdelningen, en till under det senaste dygnet.

Området Lissabon och Tagusdalen med 799 fall och den norra regionen med 720 har 73,1 procent av det totala antalet nya infektioner under de senaste 24 timmarna.

De 19 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Tagusdalen (10), regionen Nord (5), regionen Centrum (2), Alentejo (1) och Algarve (1).

När det gäller åldersgrupperna var 12 av dödsoffren över 80 år, en mellan 70 och 79 år, två mellan 60 och 69 år, två mellan 50 och 59 år och två mellan 40 och 49 år.

När det gäller de totalt 2 076 infektionerna under de senaste 24 timmarna visar rapporten att 162 är mellan 0 och 9 år, 424 mellan 10 och 19 år, 450 mellan 20 och 29 år, 344 mellan 30 och 39 år, 247 mellan 40 och 49 år, 181 mellan 50 och 59 år, 121 mellan 60 och 69 år, 75 mellan 70 och 79 år och 69 över 80 år.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns 2 311 färre aktiva fall, totalt 47 476, och att 4 468 personer har rapporterats återhämtade under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella siffran till 909 330 återhämtade.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 397 personer dött i Portugal och 974 203 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har under de senaste 24 timmarna 1 804 färre personer under övervakning, totalt 72 367.

Regionen Lissabon och Tagusdalen, med 799 nya infektioner, har hittills registrerat 380 669 fall och 7 428 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 720 nya infektioner av SARS-CoV-2, vilket innebär att 377 380 fall av infektion och 5 437 dödsfall har registrerats sedan pandemins början.

I regionen Centrum har 274 fler fall registrerats, vilket innebär 130 405 infektioner och 3 046 dödsfall.

I Alentejo har 121 fler fall rapporterats, totalt 34 011 infektioner och 983 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 120 nya fall registrerats, vilket innebär 33 452 infektioner och 393 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 23 fall, vilket innebär 10 683 infektioner och 72 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har 19 nya fall i dag, vilket motsvarar 7 603 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS-bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 447 395 män och 526 150 kvinnor i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 658 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av det totala antalet dödsoffer var 9 130 män och 8 267 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 381 personer över 80 år, 3 721 personer mellan 70 och 79 år och 1 579 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 974 203 personer som smittats sedan pandemins början var 57 888 mellan 0 och 9 år, 97 549 mellan 10 och 19 år, 151 674 mellan 20 och 29 år, 144 356 mellan 30 och 39 år, 160 135 mellan 40 och 49 år, 136 954 mellan 50 och 59 år, 92 959 mellan 60 och 69 år, 59 652 mellan 70 och 79 år och 72 378 över 80 år.

Den nationella incidensen av sars-CoV-2-virusinfektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna har sjunkit och ligger för närvarande på 394,6 fall, liksom överförbarhetsindexet, som är 0,94.

I den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet Dr Ricardo Jorge, som offentliggjordes på måndagen, konstateras att den nationella incidensen har sjunkit till 394,6.

På Portugals fastland sjönk också denna indikator från 439,2 fall som registrerades förra veckan till 403,1 fall av infektion med SARS-CoV-2 per 100 000 invånare.

När det gäller Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av en person med viruset - sjönk på måndagen till 0,94 på nationell nivå, vilket fortsätter den nedåtgående trenden.

På kontinenten sjönk Rt också från 0,98 till 0,94.

Uppgifter om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar - indikatorer som ingår i riskmatrisen för pandemiövervakning - uppdateras av hälsomyndigheterna på måndag, onsdag och fredag.

I Portugal har 17 397 personer dött sedan pandemin startade i mars 2020 och 974 203 fall av infektion har registrerats, enligt generaldirektoratet för hälsa.