"Av dessa 35 försiktighetsåtgärder var tre under rubriken försvunna minderåriga och två under rubriken försvunna vuxna, sex gällde en begäran om rättslig eller polisiär vistelseort, tolv gällde dokument som skulle beslagtas, elva gällde särskild diskret kontroll och en gällde polisanmälan", sade SEF i ett uttalande.

Enligt SEF kontrollerades 25 000 passagerare på Lissabons flygplats under fredagen, lördagen och söndagen.