I standarden för vaccinationskampanjen mot Covid-19, som uppdaterades den 4 augusti av generaldirektoratet för hälsa (DGS), fastställs även transplantation och immunosuppression som prioriterade sjukdomar för vaccination.

Enligt standarden ingår även neurologiska sjukdomar, vilket inkluderar cerebral pares och muskeldystrofier, utvecklingsstörningar som trisomi 21 och allvarliga och djupa intellektuella utvecklingsstörningar. Kronisk lungsjukdom, kroniska luftvägssjukdomar som svår astma och cystisk fibros hör också till de högsta prioriteringarna.

"När det gäller vuxna personer som inte kan ge sitt samtycke måste tillstånd inhämtas från den lagliga företrädaren", tillägger förordningen.

I fredags rekommenderade DGS prioriterad vaccination mot Covid-19 för barn i åldern 12-15 år med associerade komorbiditeter som kan leda till allvarlig sjukdom eller död, och förtydligade senare att friska barn behöver ett recept för att vaccineras.

Allmän vaccination fortsätter att rekommenderas endast över 16 år, enligt den pågående vaccinationsplanen.

I den nu uppdaterade standarden anges också att för gravida kvinnor som är 16 år eller äldre krävs inget läkarrecept, och trots rekommendationen att vaccinera från och med 21 veckors graviditet, efter att morfologiskt ultraljud har utförts, "finns det ingen gräns för ålder för att påbörja vaccination".

DGS understryker också att om vaccineringsprogrammet inleds utan föregående kunskap om graviditetssituationen måste det avslutas inom det rekommenderade intervallet, oavsett gestationsålder och utförandet av det morfologiska ultraljudet.

Vaccination mot Covid-19 hos gravida kvinnor bör ske med minst 14 dagars mellanrum från administrering av andra vacciner, t.ex. mot kikhosta och influensa.

DGS anger att gravida kvinnor utgör en grupp med ökad risk för allvarliga former av Covid-19, jämfört med icke gravida kvinnor i samma ålder, och att risken för allvarlig sjukdom är högre under den tredje trimestern av graviditeten.

"Å andra sidan har Covid-19 också förknippats med ogynnsamma obstetriska och neonatala resultat som främst beror på den högre andelen för tidiga födslar", säger DGS.

Även om de vetenskapliga bevisen (informationen) om säkerheten och effektiviteten av vaccination mot SARS-CoV-2 under graviditet fortfarande är begränsade, "använder alla tillgängliga vacciner mot covid-19 icke-aktiverade virustekniker, så de är inte ytterligare risker som kan förväntas under graviditet och förlossning".

Uppgifter som samlats in av European Center for Disease Prevention and Control visade inga signifikanta skillnader i graviditetsutfallet hos vaccinerade kvinnor, i mer än 100 000 analyserade journaler.

"De förväntade fördelarna överväger således de (teoretiska) riskerna för den gravida kvinnan och fostret, och fördelarna är större i närvaro av hög exponering för SARS-CoV-2 och riskpatologier", betonar DGS.