Ansökan om ersättning för kommunernas kostnader skulle ha skett i slutet av juli, men förlängdes till den 31 augusti, enligt ett gemensamt svar från ministeriet för modernisering av staten och offentlig förvaltning och planeringsministeriet som skickats till byrån Lusa.

Kommunerna kan ansöka om stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond (FSUE) - nödsituationer inom folkhälsan för att få ersättning för uppkomna kostnader upp till ett maximalt belopp på 150 000 euro per kommun. EUSF tillhandahöll Portugal sammanlagt 55 miljoner euro. Fram till slutet av augusti kommer dessa kommuner att kunna lämna in de utgifter som uppstått mellan den 14 mars och den 30 september 2020 för att "omedelbart bistå den drabbade befolkningen", för att "skydda riskbefolkningen" eller för att "bekämpa allvarliga risker för folkhälsan eller mildra effekterna av dem".

I detta sammanhang är exempel på utgifter som anses stödberättigande inköp av medicinsk utrustning och anordningar, inklusive respiratorer, personlig skyddsutrustning, inklusive masker, handskar och kåpor, installation av fältsjukhus och annan infrastruktur för civilskydd samt användning av analyslaboratorietester och annan diagnostik. "Stödbeloppet motsvarar 100 procent av de stödberättigande utgifterna upp till en högsta gräns på 150 000 euro per ansökan, till vilken ett eventuellt resterande belopp kan läggas, som kommer att fördelas proportionellt till de kommuner vars utgifter överstiger 150 000 euro", förklarade regeringen.