Enligt ett uttalande som "arbetsgruppen" skickade i dag "kommer metoden 'öppet hus' att vara tillgänglig från och med i dag, den 3 augusti, för vaccinering av första dosen för användare som inte är schemalagda och som inte har smittats med Covid-19 under de senaste sex månaderna, i åldrarna 30 år eller upp".

Sedan den 19 juli var denna vaccinationsmetod villkorad till exklusiv användning av Janssen-vaccinet, ett vaccin som inte rekommenderas för kvinnor under 50 år. Det finns cirka 80 vaccinationscentraler där detta villkor inte längre gäller från och med onsdag.

"Det uppskattas att i de återstående vaccinationscentralerna med 'öppet hus'-metoden inte längre kommer att vara villkorade enbart till Janssens vaccin under nästa vecka", tillägger noten från "arbetsgruppen".

Covid-19-pandemin har orsakat minst 4 234 618 dödsfall i världen, bland mer än 198,8 miljoner fall av infektion med det nya coronaviruset, enligt den senaste rapporten från Agence France-Presse.

I Portugal har 17 397 personer dött sedan pandemins början i mars 2020 och 974 203 fall av infektion har registrerats, enligt generaldirektoratet för hälsa.