Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 898 personer med Covid-19 inlagda på sjukhus i dag, 21 färre än i onsdags, varav 196 på intensivvårdsavdelningen, åtta färre.

Området Lissabon och Tagusdalen med 947 fall och den norra regionen med 866 har 70,2 procent av det totala antalet nya infektioner som registrerats under de senaste 24 timmarna.

De 10 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Tagusdalen (3), i den norra regionen (2) i regionen Centrum (3), i Algarve (1) och i Alentejo (1).

När det gäller åldersgrupper visar rapporten att av det totala antalet dödsfall som anmälts under de senaste 24 timmarna var sju över 80 år, en mellan 70 och 79 år, en mellan 40 och 49 år och ett manligt barn i åldersgruppen 0-9 år.

När det gäller de 2 581 infektioner som anmälts under de senaste 24 timmarna, framgår det av rapporten att 233 är mellan 0 och 9 år, 528 mellan 10 och 19 år, 588 mellan 20 och 29 år, 369 mellan 30 och 39 år, 296 mellan 40 och 49 år, 226 mellan 50 och 59 år, 144 mellan 60 och 69 år, 104 mellan 70 och 79 år och 88 över 80 år.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns 2 176 färre aktiva fall, totalt 45 198, och att 4 747 personer har rapporterats ha återhämtat sig under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 917 367 återhämtade personer.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 422 personer dött i Portugal och 979 987 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har 923 färre personer under övervakning under de senaste 24 timmarna, totalt 69 386 personer.

I regionen Lissabon och Tagusdalen, med 947 nya infektioner, har man hittills registrerat 382 878 fall och 7 436 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 866 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 379 281 fall av infektion och 5 446 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I regionen Centrum har 310 fler fall registrerats, totalt 131 071 infektioner och 3 051 dödsfall.

I Alentejo har 143 fler fall rapporterats, totalt 34 292 infektioner och 984 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 230 nya fall registrerats, vilket innebär 33 979 infektioner och 395 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 38 nya fall, vilket ger 10 772 infektioner och 72 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 47 nya fall, vilket motsvarar 7 7 714 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 450 132 män och 529 188 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 667 fall av okänt kön, som är under utredning eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 146 män och 8 276 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 399 personer över 80 år, 3 725 personer mellan 70 och 79 år och 1 580 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 979 987 personer som smittats sedan pandemins början var 58 426 mellan 0 och 9 år, 98 739 mellan 10 och 19 år, 152 985 mellan 20 och 29 år, 145 164 mellan 30 och 39 år, 160 824 mellan 40 och 49 år, 137 437 mellan 50 och 59 år, 93 238 mellan 60 och 69 år, 59 882 mellan 70 och 79 år och 72 630 över 80 år.

Den nationella incidensen av SARS-CoV-2-virusinfektioner per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 376,9 fall och överförbarhetsindexet (Rt) är nu 0,92.

I onsdagens gemensamma epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge anges att den nationella incidensen har sjunkit från 394,6 fall i måndags till 376,9.

Om man bara ser till Portugals fastland har denna indikator också minskat från 403,1 fall som registrerades i måndags till 384,5 fall av infektion med SARS-CoV-2 per 100 000 invånare.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är 0,92, vilket är en fortsatt nedåtgående trend. På kontinenten minskade också Rt från 0,94 till 0,92.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna på måndagar, onsdagar och fredagar.