"Vi har inlett ett samarbete med de brasilianska myndigheterna för att se under vilka villkor och när vi kan lätta på några av de restriktioner som för närvarande gäller för passagerare som anländer till Portugal från Brasilien", sade Augusto Santos Silva.

Den portugisiska chefsdiplomaten talade vid en gemensam presskonferens med sin spanska kollega José Manuel Albares, som rest till Lissabon för ett möte.

För närvarande kan passagerare från Brasilien endast resa till Portugal av familjeskäl, yrkesmässiga skäl, för studier eller av humanitära skäl, och de måste uppvisa ett negativt test för covid-19 och följa en karantänsperiod.

Augusto Santos Silva sade att Portugal kan "utvärdera de restriktioner som finns" i takt med att pandemisituationen förbättras i vart och ett av länderna.

"Det var detta arbete som inleddes den 30 juli mellan Portugal och Brasilien och som kommer att fortsätta efter semestern", sade ministern på frågan om skillnaden i kriterier mellan Portugal och Spanien när det gäller erkännandet av vaccincertifiering mot Covid-19.

Portugal erkänner endast vaccinationer gjorda med vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, medan Spanien följer Världshälsoorganisationens kriterier, vilket inkluderar kinesiska och indiska vacciner.