Under första halvåret i år förlorade Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta och Novo Banco 240 filialer i Portugal jämfört med samma period 2020.

I slutet av juni förra året hade bankerna tillsammans 2 343 filialer, som på ett år har minskat till 2 103 filialer.

Halvvägs in i år hade BPI 386 filialer, CGD 543, Santander Totta 368, Novo Banco 348 och BCP 458.

När det gäller anställda var minskningen 1 474 personer i de fem största bankerna som är verksamma i Portugal.

I slutet av juni 2020 hade de fem största instituten sammanlagt 29 701 anställda och ett år senare sjönk antalet till 28 227, vilket bekräftar de senaste årens trend.

I slutet av det första halvåret hade CGD i Portugal 6 515 anställda, Santander Totta 5 765, BCP 6 937, BPI 4 562 och Novo Banco 4 448.

De fem största bankerna som är verksamma i Portugal redovisade en sammanlagd vinst på 708,4 miljoner euro under det första halvåret.