I ett uttalande sade facket att Super Bock Bebibas "utövar utpressning mot arbetstagarna för att de inte ska gå med i strejken som utlysts till den 5, 6, 7, 8, 9 och 10 augusti och hotar dem med en lönesänkning på 30 procent".

Sintab beskriver att flera av företagets anställda "har förnekat" att de har blivit direkt kontaktade, antingen av sina överordnade eller av högre tjänstemän på personalavdelningen, "och hotat dem med att skära ned hela det stoppbidrag som föreskrivs i de nyligen undertecknade fortlöpande arbetsavtalen".

Enligt facket handlar det om en klausul i det kontinuerliga arbetsavtalet som både arbetarkommittén och Sintab anser vara "kränkande och otillåtlig".

Enligt fackföreningens bedömning utgör införandet av en klausul i ett avtal som berövar arbetstagarna rätten att kämpa för att förbättra sina rättigheter, löner och arbetsvillkor, "förutom att vara oanständigt och olagligt, en social avvikelse som bör skämma ut de ansvariga".

Den sex dagar långa strejken är enligt facket "ett resultat av företagets ovilja att garantera löneökningar 2021, i enlighet med aktieägarnas vinstfördelning, och har inget att göra med kontinuerlig arbetskraftsutövning".

När nyhetsbyrån Lusa kontaktade en officiell källa från företaget sade Super Bock Bebidas att Super Bock Bebidas tillbakavisar Sintabs anklagelser och "tar kraftigt avstånd från de anklagelser som gjorts eftersom de är uppenbart osanna".

Företaget uppger också att "det har alltid och kommer alltid att agera i strikt överensstämmelse med lagen". I denna, liksom i tidigare strejker, har företaget alltid respekterat arbetstagarnas beslut".