"Portugals fastland överskred gränsen på 12 miljoner doser vaccin mot covid-19 som administrerats till befolkningen, vilket gjorde det möjligt att vaccinera mer än 6,8 miljoner människor med minst en dos, och mer än 6,1 miljoner har ett fullständigt vaccinationsschema", säger hälsoministeriet.

I samma meddelande uppger hälsoministeriet också att landet hoppas få över 1,2 miljoner vaccindoser denna månad.

"Det bör noteras att mer än 1,2 miljoner ytterligare vacciner förväntas levereras under augusti månad, vilket kommer att läggas till de 1,6 miljoner vaccindoser som redan väntas och som är resultatet av de första kontrakten med företag som levererar vacciner", står det i dokumentet.

Hälsoministeriet lyfter fram "engagemanget från alla som är involverade i processen" för vaccination, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och säkerhetsstyrkor, bland annat, för att ha nått "en milstolpe" på 12 miljoner administrerade doser, samt ansträngningar för att köpa ytterligare vacciner.