Ett av partierna är Pantoprazol Zentiva, en gastroresistent tablett, och det andra är Pantoprazol Hikma, ett pulver för injektionslösning, enligt två informationscirkulär som publicerats på Infarmeds webbplats: "Företaget Zentiva Portugal Lda. kommer att fortsätta med den frivilliga insamlingen av parti nr. AR0528, med giltighet 06/2023, av läkemedlet Pantoprazol Zentiva, Pantoprazol 40 mg, gastroresistent tablett, med registreringsnummer 5101019, eftersom det under en stabilitetsstudie upptäcktes ett resultat utanför specifikationen för upplösningsparametern", tillägger läkemedelsmyndigheten.

Varningen om partiet av läkemedlet Pantoprazol Hikma, 40 mg, 2010174.1, giltigt 12/2022, kommer efter att innehavaren av marknadsföringstillståndet (MA), Hikma Farmacêutica (Portugal), fortsätter med insamlingen av det berörda partiet av detta läkemedel. Läkemedlet dras tillbaka "till följd av en kvalitetsbrist relaterad till förekomsten av en flaska märkt "Acyklovir Hikma 250 mg" i den sekundära förpackningen av läkemedlet Pantoprazol Hikma, 40 mg, pulver för injektionsvätska", uppger Infarmed.

Läkemedelsmyndigheten uppmanar enheter som har dessa läkemedelspartier i "lager" att inte sälja, lämna ut eller administrera dem, och måste lämna tillbaka dem. Infarmed riktar sig också till patienter som använder läkemedel som tillhör detta parti så att de inte avbryter behandlingen och så att de "så snart som möjligt" kontaktar läkaren för att ersätta det med ett annat parti eller ett alternativt läkemedel.