Firandet inleddes med en diskussionssession om Shaheed Captain Sheikh Kamals liv och verk på ambassaden. Officerare och ambassadens personal deltog i diskussionen och lyfte fram Shaheed Captain Sheikh Kamals liv och hans bidrag till politiken, kulturen, samhället och idrotten i Bangladesh.

Ambassadör Tarik Ahsan inledde sitt tal med att hedra minnet av frihetskämpen Shaheed Captain Sheikh Kamal, äldsta sonen till nationens fader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Ambassadören erinrade om Shaheed Captain Sheikh Kamal och sade att han var lika modig och frispråkig som sin far när det gällde att förverkliga det bangalesiska folkets rättigheter och frigörelse. Han deltog aktivt i massupproret 1969 och det stora befrielsekriget 1971 som en kämpe, organisatör och ideologisk aktivist i Bangladesh Chhatra League. Han var också en av de främsta organisatörerna av idrotts- och kulturrörelsen i Bangladesh efter landet blivigt självständigt, tillade ambassadören. Han sade även att Shaheed Captain Sheikh Kamals korta livstid på 26 år var prydd av anmärkningsvärda prestationer. Shaheed Captain Sheikh Kamals liv och arbete kommer att förbli en källa till inspiration för Bangladeshs folk, särskilt för de unga generationerna.
En dokumentärfilm om Shaheed Captain Sheikh Kamals liv och arbete med titeln "Sheikh Kamal: A Tale of Legend" visades också efter diskussionssessionen.

Slutligen framfördes en särskild bön för att be om gudomlig välsignelse för Bangabandhu, Shaheed Captain Sheikh Kamal och andra martyrmedlemmar i hans familj samt för fortsatt fred, framsteg och välstånd i landet.