"Det gläder mig att vetenskapen har bekräftat att det är möjligt att uppfylla vår skyldighet att garantera universellt skydd för alla barn över 12 år", skrev António Costa i ett meddelande på sitt officiella Twitterkonto.

Premiärministern reagerade på tillkännagivandet, som gjordes i dag av generaldirektoratet för hälsa (DGS), som rekommenderar allmän vaccination av barn och ungdomar mellan 12 och 15 år, alltså inte längre begränsad till specifika situationer, såsom fall i som har riskfyllda sjukdomar.

"Allt är på plats för att garantera att två vaccindoser administreras före skolårets början", skrev António Costa i dag.

"Vaccinerna har köpts in, logistiken är klar och datumen är fastställda: ungdomar mellan 12 och 17 år kan få en fullständig vaccination fram till den 19 september", påpekade han.

Generaldirektören för hälsa, Graça Freitas, meddelade i dag vid en presskonferens i Lissabon att "DGS rekommenderar att alla ungdomar mellan 12 och 15 år vaccineras", utan att det behövs någon medicinsk rådgivning.

Graça Freitas förklarade att beslutet kommer efter att ha analyserat "nya uppgifter som gjorts tillgängliga under de senaste dagarna", särskilt de effekter som registrerats på "mer än 15 miljoner ungdomar som vaccinerats i USA och EU" och som visade sig vara "extremt sällsynta" fall av myokardit och perikardit.

Med hänsyn till de nya uppgifterna har DGS beslutat att utvidga vaccinet mot Covid-19 till att omfatta alla ungdomar i denna åldersgrupp, vilket bör börja administreras inom kort.