Enligt den nationella sjöfartsmyndigheten (AMN) är vattnet för närvarande olämpligt för bad.

"Efter att ha fått information från den portugisiska miljömyndigheten APA, som avråder från bad, gav kaptenen i Olhãos hamn instruktioner om att hissa den röda flaggan på stranden och förbjuda tillträde till vattnet", står det i ett meddelande från AMN.

Myndigheterna förklarar att APA övervakar situationen och att förbudet kommer att fortsätta tills vattenresultaten visar att de mikrobiologiska värdena ligger inom referensparametrarna.