Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 785 personer lagts in på sjukhus med covid-19, 44 färre än i tisdags, varav 181 på intensivvårdsavdelningen, fem färre under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo med 1 132 fall och den norra regionen med 1 006 har 72,5 procent av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (4), i den norra regionen (3) i Alentejo (3) och i Algarve (2).

När det gäller offrens ålder visar rapporten att sju av dem var över 80 år, en mellan 70 och 79 år, två mellan 60 och 69 år, en mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.

Av det totala antalet dödsfall under de senaste 24 timmarna var sex män och sju kvinnor.

När det gäller de 2 948 infektionerna under de senaste 24 timmarna, registrerar bulletinen att 229 är mellan 0 och 9 år gamla, 591 mellan 10 och 19 år gamla, 798 mellan 20 och 29 år gamla, 393 mellan 30 och 39 år gamla, 342 mellan 40 och 49 år gamla, 262 mellan 50 och 59 år gamla, 155 mellan 60 och 69 år gamla, 100 mellan 70 och 79 år gamla och 78 över 80 år gamla.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns över 675 aktiva fall, totalt 43 919, och att 2 261 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 931 808 återställda.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 514 personer dött i Portugal och 993 241 fall av infektion har registrerats.

Hälsomyndigheterna har under övervakning under de senaste 24 timmarna 2 057 personer, totalt 58 114.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo, där 1 131 nya infektioner har anmälts, har hittills stått för 387 952 fall och 7 491 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 1 006 nya infektioner med SARS-CoV-2, vilket innebär att 383 662 fall av infektion och 5 461 dödsfall har registrerats sedan pandemins början.

I den centrala regionen fanns 294 fler fall, vilket innebär 132 456 infektioner och 3 056 dödsfall.

I Alentejo rapporterades över 127 fall, totalt 34 876 infektioner och 993 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve har 306 nya fall registrerats, vilket innebär 35 333 infektioner och 403 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 27 nya fall, totalt 10 945 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har idag 56 nya fall, vilket motsvarar 8 017 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 456 802 män och 535 759 kvinnor i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 680 fall av okänt kön som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 9 198 män och 8 316 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 452 personer över 80 år, 3 747 personer mellan 70 och 79 år och 1 588 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 993 241 personer som smittats sedan pandemins början var 59 517 mellan 0 och 9 år gamla, 101 555 mellan 10 och 19 år gamla, 155 600 mellan 20 och 29 år gamla, 147 222 mellan 30 och 39 år gamla, 162 432 mellan 40 och 49 år gamla, 138 559 mellan 50 och 59 år gamla, 93 991 mellan 60 och 69 år gamla, 60 326 mellan 70 och 79 år gamla och 73 039 över 80 år gamla.

Incidensen av infektioner med SARS-CoV-2 coronaviruset under de senaste 14 dagarna minskade återigen på kontinenten och på nationell nivå, medan överförbarhetsindexet (Rt) återigen ökade från 0,93 till 0,94.

Den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet doktor Ricardo Jorge, avslöjar att den nationella incidensen (genomsnittligt antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) sjönk till 326,5, medan den i måndags låg på 336,1.

På Portugals fastland sjönk incidensen i dag till 331,6. I måndags låg den på 341,4.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är för närvarande 0,94 i hela Portugal.