Den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella institutet för hälsa doktor Ricardo Jorge, visar att den nationella incidensen (genomsnittet av nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) sjönk till 326,5, medan den i måndags låg på 336,1.

På Portugals fastland sjönk incidensen den 11 augusti till 331,6. Måndagen den 9 augusti låg den på 341,4.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är för närvarande 0,94 i hela Portugal.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som ingår i riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.

Risknivån i Covid-19-matrisen för övervakning av pandemin är nu fastställd till 480 fall per 100 000 invånare inom 14 dagar i stället för 240 som tidigare.

Enligt regeringens portal för Covid-19 på Internet kommer övervakningen av pandemins utveckling även i fortsättningen att baseras på indikatorerna incidens och Rt [överförbarhetsindex], som nu anpassas till vaccinationsutvecklingen (varningsnivån går till 240, risknivån går till 480)".

Ändringen av riskmatrisen hade föreslagits av experter vid mötet i Infarmed den 27 juli.