"Vädret säger oss att de kommande dagarna kommer att vara dagar med ökade risker, och därför måste vi vara extra försiktiga", sade António Costa i ett kort videouttalande. Premiärministern påminde om att "tv har visat fruktansvärda bilder av vad som har hänt i andra länder de senaste veckorna på grund av mycket höga temperaturer" och betonade att ingen vill se detta scenario igen i Portugal. "Därför måste var och en av oss sträva efter att vidta alla försiktighetsåtgärder för att förhindra att bränder blir en tragedi igen i Portugal", underströk han.

Costa påpekade också att antalet bränder under de senaste tre åren har minskat med 50 procent och att den brända arealen har minskat med 64 procent jämfört med det föregående decenniet. "Detta är ett resultat som beror på det arbete som olika aktörer inom räddningstjänsten utför, särskilt brandmännen, men framför allt är det ett resultat av portugisernas medborgerliga insatser för att städa mark och undvika riskfyllt beteende. Detta är en trend som vi måste hålla fast vid för allas säkerhet", sade han.

I detta avseende, och trots att António Costa upprepade att man i nödfall kan räkna med räddningstjänsten och brandmännen, upprepade han uppmaningen till alla att undvika "beteenden som oavsiktligt kan utlösa bränder".

"Var försiktig. Ta hand om dig själv, ta hand om andra, ta hand om vår skog, ta hand om vårt land", sade António Costa.

Det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) har uppgett att de maximala temperaturvärdena på Portugals fastland kommer att stiga fram till helgen, då de bör överstiga 40 grader i vissa regioner i inlandet. IPMA räknar med att de högsta temperaturerna kommer att uppmätas i det norra och centrala inlandet samt i Alentejos inland och i vissa delar av Algarve. För den norra och centrala kusten väntas en temperaturhöjning från och med den 13 augusti.