"Jämfört med kvinnor har män inte bara större chans att drabbas av nästan alla sjukdomar, utan de dör också tidigare", säger Foster, som nu har skrivit den nya boken Man Alive: The Health Problems Men Face And How To Fix Them.

En del av problemet, säger han, beror på att män under uppväxten "i allmänhet uppmuntras att undvika att ta hand om sin hälsa" - trots den uppsjö av självhjälpsböcker som ska hjälpa dem att skaffa sig magmuskler och Adonis-kropp.

Men mäns hälsa är mer än att bara se bra ut", påpekar Foster: "Som barn får vi höra att vi inte ska "gråta som en flicka" och att vi ska "vara en man", och denna internalisering av hälsoproblem fortsätter när vi utvecklas. Som vuxna lever män nu i ett förvirrande samhälle där vi förväntas se tuffa ut, ha stora skägg och verka maskulina, men samtidigt vara glada att gråta och öppna oss om våra svagheter och rädslor.

"Män är betingade att utveckla hälsopraxis och vanor som ökar deras risk för sjukdomar och gör det svårare för dem att söka medicinsk rådgivning när de behöver det." Det behöver dock inte vara så: "Dålig hälsa är inte oundvikligt för män. Nyckeln är att ge männen den kunskap de behöver för att förstå sina egna kroppar och sinnen."

Här beskriver Foster fem vanliga hälsoproblem för män och hur man kan hantera dem...

1. Testosteronbrist eller "manopaus

"Nästan en miljon män påverkas av lågt testosteron, och antalet ökar varje år. Testosteronbrist, även känd som andropaus eller 'manopaus', efterliknar många av de symtom som ses i kvinnors klimakterium. Det kan dock drabba män i åldrarna 30-90 år, det är inte säkert att alla män drabbas, och för ett stort antal av dem som drabbas trivialiseras symtomen eller sätts bara på grund av att de jobbar för hårt eller att de befinner sig i en medelålderskris.

"Symtomen är bland annat trötthet, att somna i slutet av dagen, minskad libido, ökat kroppsfett/minskade muskler, dålig koncentration/hjärndimma och att vara mer irriterad. I de senare stadierna kan män också drabbas av nattsvettningar, förändringar av kolesterol och blodtryck, diabetesrisk och osteoporos (benförtunning).

"Diagnosen ställs via ett enkelt blodprov, som måste tolkas korrekt och i samband med patienten som helhet. Behandlingen innebär att man åtgärdar orsaken eller går över till testosteronersättningsterapi (TRT), som när den används på rätt sätt kan vara livsavgörande, minska risken för andra allvarliga medicinska problem, förbättra livskvaliteten och kan rädda rädda jobb, äktenskap och familjer."

2. Psykisk hälsa

"Omkring en av åtta män i Storbritannien kommer någon gång att drabbas av psykiska problem, och globalt sett är självmordsfrekvensen fortfarande högre bland män. Mäns attityder till psykisk hälsa är fortfarande motståndskraftiga mot förändring, och även om jag nu ser många yngre män med depression eller ångestsymtom är det fortfarande sällsynt att höra en man över 40 år tala om sin psykiska hälsa.

"Orsaken till detta är en kombination av sociala, psykologiska och hormonella påtryckningar som gör att många män inte lyckas öppna sig om sina psykiska problem. Men även om det är en uppförsbacke finns det saker vi kan göra. Det första är att inte anta att alla psykiska problem är psykologiska. Olika medicinska problem kan leda till förändringar i vårt sätt att tänka och bör kontrolleras.

"För det andra, och viktigast av allt, måste vi börja öppna oss. Det behöver inte nödvändigtvis vara med en läkare, utan även en vän eller någon annan som vi kan öppna oss för. Naturligtvis finns det mediciner, samtalsterapier och en rad andra alternativ, men nyckeln till att förändra mäns psykiska hälsa är att ge männen verktyg och social acceptans för att kunna säga 'det är okej att gråta'."

3. Prostatasjukdom

"Det sägs att om vi lever tillräckligt länge kommer alla män så småningom att drabbas av någon grad av prostatacancer. Det är den vanligaste cancern hos män och står för en fjärdedel av alla cancerfall. Men trots detta har vi inget nationellt screeningprogram. Vi kan göra prostataspecifikt antigen-test (PSA-test), men när de tas isolerade är de ofta värdelösa. Vi kan diagnostisera och övervaka de cancerformer som är lindriga och ofta inte kräver aggressiv behandling, men vi missar ofta eller kan inte göra mycket för de cancerformer som växer och sprids snabbt.

"Det finns saker du kan göra för att minska din risk för prostatacancer, bland annat genom att undvika övervikt, motionera regelbundet, undvika överskott av kalcium, överväga att ta D-vitamin och få en regelbunden hälsokontroll."

4. Erektil dysfunktion (ED)

"Ungefär hälften av alla män lider någon gång av ED, men det är fortfarande ett tabubelagt ämne. Män får ED av en anledning; det kan bero på neurologiska eller metaboliska orsaker (som diabetes), ångest eller stress, hormonbrist eller förträngning av blodtillförseln till penis. Den sistnämnda orsaken är faktiskt så viktig att det är accepterat att om du har en vaskulär orsak till ED har du ungefär tre år på dig innan den påverkar ditt hjärta (vilket resulterar i en hjärtattack). Penisen är en barometer för hälsan. Piller som Viagra kan vara mycket effektiva för att behandla ED, men bara om man känner till den bakomliggande orsaken."

5. Kardiovaskulär hälsa och fetma

"Även med all tillgänglig information om fitness, kost och välbefinnande ökar fetmanivåerna hos män fortfarande varje år. Som ett resultat av detta har män högre nivåer av högt blodtryck, högt kolesterol, typ två-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke. När det gäller långsiktigt hållbar viktminskning är det bästa rådet att undvika dieter som begränsar vissa livsmedel (paleo, keto) och dieter som radikalt minskar kalorierna - vi vet helt enkelt inte vilka effekter de har på den långsiktiga hälsan.

"När det gäller motion är det mycket enklare: alla borde göra det. Det finns ingen bästa typ av motion, men vi är inte byggda för att vara stillasittande, och motion har visat sig minska riskerna för praktiskt taget alla sjukdomar."
PA/TPN