I examensbeviset, som publicerades i Diário of the Republic, erinras om att i mars 2020 "skapades linjen för stöd till skattemyndigheten för mikroföretag inom turism - Covid-19, som syftar till att minimera de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-sjukdomspandemin för företag inom sektorn".

Linjen har "anpassats och förstärkts till följd av den epidemiologiska situationens utveckling och dess effekter på ekonomin och på turistnäringen", vilket har gjort det möjligt att "säkerställa att det offentliga stödet bibehålls".

"Eftersom efterfrågan på detta stöd är konstant, det faktum att 99 procent av åtagandena redan har uppnåtts, med 14 219 godkända åtgärder och ett anslag på 138,5 miljoner euro, samt mikroföretag och små turistföretagens starka exponering för den nuvarande epidemiologiska situationen i landet, motiverar en ny förstärkning av linjen med 10 miljoner euro", står det i examensbeviset.

Syftet med budgetförstärkningen, som genomförs i samband med att den ekonomiska verksamheten återupptas, är att ge kontinuitet åt det offentliga ekonomiska stödet till mikroföretag och små företag inom sektorn, "vilket fortfarande är viktigt i den nuvarande fasen", enligt den verkställande myndigheten.

Stödlinjen är resultatet av ett partnerskap mellan Turismo de Portugal och 12 kreditinstitut (Abanca, Bankinter, BPI, BPG, CCAM, CGD, Eurobic, Millennium BCP, Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos Açores och Santander) som delar på den finansiering som kommer att beviljas.