-90/180: Skribenten av detta meddelande ger mig intrycket att EU-folket i Bryssel har uppfunnit denna regel eller hittat på den speciellt för att ta emot britterna i unionen! Detta är ett stort missförstånd, detta är en internationell regel som har varit giltig i årtionden, som Storbritannien och EU tidigare använde för tredjeländer, icke-medlemmar av EU, eftersom Storbritannien röstade för och blev en icke-medlem av EU, är det nu i själva verket ett tredje land för EU, dessa regler är giltiga, lagliga och normala som så många andra regler som kommer att bli aktiva inom en nära framtid.

Vandenbergh J,
Via e-post