Uppgifter från INE:s befolkningsstatistik visar att 8 757 personer dog i juli, vilket är fler än föregående månad (+549), men den nedåtgående trenden jämfört med samma period 2020 förändrades inte, med 1 654 färre dödsfall registrerade. Antalet dödsfall med covid-19 i juli ökade till 268 (+192 jämfört med juni 2021), vilket motsvarar 3,1 procent av det totala antalet dödsfall.

INE påminner om att det var i januari i år som det högsta antalet dödsfall per månad sedan pandemins början (19 670) registrerades, vilket motsvarar en ökning med 65,8 procent (+7 808 dödsfall) jämfört med samma månad 2020 Av det totala antalet dödsfall var 5 785 av covid-19, vilket motsvarar 29,4 procent av dödligheten i januari och det högsta antalet dödsfall per månad av covid-19.

Efter att dessa värden hade uppnåtts började dödligheten sjunka i februari, till 12 762 dödsfall, "fortfarande registrerade den dock högre värden än samma månad 2020", med 29,2 procent mer (+2 882 dödsfall). Under den månaden var antalet dödsfall genom Covid-19 3 594, den näst högsta siffran efter januari, vilket motsvarar 28,2 procent av det totala antalet dödsfall.

"Om man bortser från de dödsfall i Covid-19 som registrerades i februari skulle dödligheten denna månad, för första gången efter pandemins början, ha varit lägre än motsvarande siffra 2020 (-712 dödsfall)", betonar INE. Uppgifter från INE visar att antalet dödsfall under mars, april, maj och juni i år fortsatte att minska och nådde värden under de värden som registrerades under samma månader 2020.