Förstärkningen av "patrullering och markövervakning på hela det nationella territoriet, i samordning med andra enheter, för att förhindra antändningar", meddelade GNR i ett uttalande i dag. Åtgärden motiveras av den ökade risken för bränder på landsbygden under de närmaste dagarna och den gemensamma förklaringen av beredskapssituationen för 14 distrikt: Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lissabon, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real och Viseu.

Med hänsyn till väderprognosen för de kommande dagarna trädde varningssituationen och de exceptionella åtgärderna i kraft kl. 12.00 och kommer att fortsätta till kl. 23.59 måndagen den 16 augusti. Under denna period är det i de 14 distrikten förbjudet att beträda, röra sig och uppehålla sig i de skogsområden som tidigare definierats i de kommunala brandförsvarsplanerna, liksom på skogsstigar, landsbygdsstigar och andra vägar som korsar dem.

Det är också förbjudet att anlägga bränder eller utföra arbeten i skogsområden med hjälp av alla typer av maskiner, t.ex. slåttermaskiner med blad eller metallskivor, buskskärare, fragmenteringsmaskiner och maskiner med blad eller frontspadar. Åtgärderna omfattar också ett totalförbud mot användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska föremål, samt indragning av tillstånd som har utfärdats i de distrikt där den nationella myndigheten för räddningstjänst och skydd av civilpersoner (ANEPC) har förklarat att det råder ett särskilt varningstillstånd på orange nivå.

I uttalandet klargör GNR att arbete i samband med utfodring och vattning av djur, växtskyddsbehandling eller gödsling, vattning, beskärning, skörd och transport av jordbruksgrödor inte omfattas av förbudet, under förutsättning att det är nödvändigt och oundvikligt och att det sker i bevattnade områden eller områden utan skog eller brännbart material och att det inte finns någon risk för antändning. Utvinning av kork med manuella metoder och utvinning av honung ingår också i undantagen, förutsatt att de utförs utan användning av gasningsmetoder som erhålls med hjälp av glödlampor eller en temperaturgenerator.

Civila byggnadsarbeten är också tillåtna, "under förutsättning att de inte kan skjutas upp och att lämpliga åtgärder vidtas för att minska risken för brand på landsbygden", står det i kommunikén. Med tanke på risken för brand förstärker GNR rådet att befolkningen bör undvika att röka eller bränna, gasa eller desinficera bigårdar samt att använda traktorer, maskiner och tunga transportfordon som har brandsläckare, gnistfångare eller gnist- och flamskydd i avgasrör eller skorstenar. I händelse av brand ska man omedelbart ringa 112, påminner GNR och betonar att den som upptäcker personer med riskfyllt beteende omedelbart ska anmäla detta till myndigheterna.