Serien av tryck, som skapades 1985 och publicerades tillsammans med den tyske samlaren Hermann Wünsche, visar en typ av lastbil som var typisk i Tyskland vid den tiden och kommer från arkiven hos Federal Association of Road Transport, enligt Christie's. Auktionen, som är planerad att äga rum mellan den 16 och 28 september, kommer att vara i "online"-format, med verken på visning.

I juni 1986 anordnade den tyska föreningen den 20:e världskongressen för Internationella vägtransportunionen i Frankfurt, och inför detta tillfälle bjöd de in Andy Warhol för att ta fram en uppsättning bilder med en lastbil. Temat med lastbilar låg i linje med Warhols konstnärliga praxis att måla vardagliga föremål och bilder, som soppburkar, tvättmedelsförpackningar, reklamaffischer, verkliga eller påhittade.

Efter flera experiment producerade konstnären en serie på fyra lastbilar i olika färgkombinationer, med en bakgrund i gult, rött, blått och svart, som trycktes i en upplaga på 60 exemplar vardera och överlämnades till Hermann Wünsche, transportföreningen och till International Road Transport Union.

Den tyske samlaren och galleristen Hermann Wünsche deltog i projektet. Han var en av de första galleristerna som visade Warhols verk i Tyskland och hade 1976 beställt ett porträtt av Willy Brandt, Tysklands första socialdemokratiska kansler efter andra världskriget, av popkonstens huvudperson. Efter detta arbete blev den amerikanska konstnären ombedd att göra andra porträtt av framstående personer i Tyskland, såsom ordföranden för anti-cancerföreningen Mildred Scheel (1980) och fotbollsmålvakten Toni Schumacher (1983) .