I den vaccinationsbulletin som publicerades idag uppger det regionala sekretariatet för hälsa och civilskydd att 340 605 vacciner mot Covid-19 har använts på Madeira mellan den 31 december och den 15 augusti.

Ungdomar har vaccinerats vid de 11 vaccinationscentralerna och "hittills har mer än 8 000 vacciner administrerats till ungdomar mellan 12 och 17 år i den autonoma regionen Madeira".

I informationen anges att av det totala antalet administrerade vacciner motsvarar 189 763 den första dosen och 167 012 den fullständiga vaccinationen.

"Detta innebär att 66 procent av den bofasta befolkningen redan har slutfört vaccinationen och 75 procent har påbörjat vaccinationen", säger den verkställande myndigheten.

De vaccinerade personerna ingår i de prioriterade grupper som definieras i den regionala vaccinationsplanen mot covid-19 i regionen, enligt tilldelningen av vaccin till Madeira.

Det framgår också att under den senaste veckan har 16 063 vaccinationer utförts, varav 6 737 var första doser och 10 948 för att slutföra vaccinationen.

Landskapsregeringen säger att denna vecka kommer processen med att vaccinera tonåringar att fortsätta.

"Just nu har 34 procent av befolkningen bosatt i kommunen Ribeira Brava och 42 procent i kommunen Ponta do Sol, i denna åldersgrupp (12 och 17 år), redan påbörjat sin vaccination mot covid-19".

De senaste uppgifterna som släpptes i måndags av det regionala hälsodirektoratet (DRS) visar att 34 nya fall av Covid-19 rapporterades och att ytterligare 36 patienter tillfrisknade på Madeira, med 313 aktiva situationer och sju personer som lagts in på sjukhus.