Detta kommer efter att landet registrerat den näst högsta ökningen av fastighetspriserna bland de 27 EU-medlemsstaterna.

Enligt Eurostats husprisindex har värdet på hus på den portugisiska marknaden uppvisat årliga variationer på över 6 procent under fem år i rad, vilket Europeiska kommissionen betraktar som en marknad med risk för en prisbubbla.

Förra året, mitt under pandemin, ökade Portugals husprisindex med 7,4 procent, den fjärde största ökningen som registrerats i Portugal under de senaste tio åren.