"Tillväxttakten är fortfarande tillfällig, det är först i slutet av september som vi får de slutliga resultaten, men om man ser till samma datum som förra året är tillväxttakten 26 procent jämfört med föregående år, och vi förväntar oss en mycket stor ökning av studenter från portugisisktalande länder", säger statssekreteraren för vetenskap, teknik och högre utbildning, João Sobrinho Teixeira, i uttalanden till Lusa.

Dessa ansökningar, förklarade han, är de som "har antagits till portugisiska utbildningsinstitutioner och som nu måste gå igenom processen för att bevilja visum och möjligheten att skriva in sig i Portugal, på många nivåer, t.ex. en examen eller specialiserade högre tekniska kurser".

"Men just nu har vi över 7 600 studenter som ansöker, och det antalet kan fördubblas fram till september", hänvisade han.

För tjänstemannen följs tillväxttrenden även av internationella studenter, som ser Portugal som ett attraktivt resmål för studier.

"När det gäller internationella studenter hade vi en mycket stor återgång i efterfrågan, som ökade igen; Portugal har haft en exceptionell tillväxt i antalet studenter de senaste åren, 2019 ökade det med 24 procent, året innan hade det varit 28 procent, och under pandemin 2020, skedde en tillbakagång på 4 procent", sade João Sobrinho Teixeira.

Kandidatprocessen avslutas den 20 augusti, och tjänstemannen lämnade en vädjan till internationella studenter, nämligen barn till portugisiska emigrantföräldrar, att ansöka både i sina länder och i Portugal, även om de inte har för avsikt att stanna i landet senare.