Vi träffas i byns centrum (https://goo.gl/maps/LGYuRYsybPHEDPjS8) kl. 8.45 för en start kl. 9.00. Det blir en cykeltur på 35-40 km med mindre än 500 höjdmeter och ett caféstopp någonstans på vägen.

Om du vill följa med på en cykeltur, meddela mig detta via sms eller e-post! Om en tur måste ställas in av någon anledning, t.ex. på grund av dåligt väder, kommer meddelandet om avbokning att ske via sms, så se till att jag har ditt mobiltelefonnummer!

Om du tvivlar på din hälsa eller om du har ett medicinskt tillstånd som kan påverkas av träning, rådgör då med din läkare innan du deltar i en tur. Deltagarna måste bära en hjälm för sitt eget skydd. Priset för deltagande är 5 euro per person.

Algarve Bike Rides har en olycksfallsförsäkring och du kan omfattas av denna för en viss tur. För att omfattas av försäkringen måste du skicka ett e-postmeddelande med ditt fullständiga namn och födelsedatum till paul.beesley@sapo.pt minst 24 timmar före den tur som du vill omfattas av försäkringen!

Du bör också se till att din cykel är väl underhållen och i gott och säkert skick och ha med dig minst en reservslang och en pump.
För ytterligare information, skicka e-post till paul@algarvebikeholidays.com eller ring (+351) 913 226 954.