"Den portugisiska vinexporten var mycket positiv under första halvåret 2021 och uppvisade en anmärkningsvärd ökning, både i värde och kvantitet, jämfört med samma period 2020: 14,5 procent i volym, 19,3 procent i värde och 4,2 procent i genomsnittligt pris", uppger jordbruksministeriet.

Mellan januari och juni uppgick den portugisiska vinexporten således till 435,6 miljoner euro, 70,5 miljoner euro mer än förra året.

När det gäller gemenskapsmarknaden ökade exporten med 14,6 procent i volym och 19 procent i värde under första halvåret, medan genomsnittspriset ökade med 3,8 procent.

Exporten till tredjeländer ökade i sin tur 14,4 procent i volym och 19,6 procent i värde fram till juni, jämfört med samma period 2020.

Frankrike, USA, Storbritannien, Brasilien och Tyskland var de viktigaste marknaderna under denna period.

Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE), som citeras av jordbruksministeriet, ökade jordbrukets livsmedelskomplex med 8,4 procent under första halvåret, jämfört med samma period 2020.

Per produkttyp ökade fram till juni exporten av levande växter och blomsterodlingsprodukter med 51,5 procent, levande djur med 51,3 procent och kött, ätbara biprodukter med 27,4 procent.

"Detta är ytterligare ett tecken på sektorns motståndskraft och förmåga att anpassa sig till den situation av allvarlig hälsokris som vi fortfarande går igenom. Jordbruksministeriet har alltid stått på producenternas och företagens sida, med nödvändiga åtgärder för att garantera förutsägbarhet och stabilitet i denna period av större osäkerhet", säger jordbruksminister Maria do Céu Antunes.