"Pandemins inverkan på honungssektorn märktes inte, eftersom arbetet aldrig avbröts (som i andra jordbruksverksamheter) och försäljningen av produkten inte påverkades i någon större utsträckning", säger Portugals nationella biodlarförbund (FNAP) till Lusa.

Enligt den portugisiska biodlarföreningen (SAP) är utsikterna för branschen nu "lovande", trots att importen av honung från tredje land och den "dåliga märkningen av denna" utgör ett "allvarligt hinder" för kommersialiseringen.

FNAP förutser å andra sidan att 2021 kommer att bli ett återhämtningens år, efter de dåliga biodlingsåren 2018-2020, som i vissa fall ledde till en produktionsminskning på 80 procent på grund av klimatstörningar under blomningssäsongen.

"Den nuvarande kampanjen avslutas i norra delen av landet och utsikterna är att 2021 kan bli ett år av återhämtning för många biodlare", och tillägger att det i Algarve och Alentejo har varit normala skördar och att världsmarknadspriserna är stabila.

När det gäller den asiatiska getingen bekräftar både FNAP och SAP att den fortfarande är ett problem, och biodlarföreningen understryker bristen på förebyggande åtgärder och övervakning.

"Getingen fortsätter i allt större utsträckning att vara ett allvarligt problem. Artens utbredning söderut har redan nått Alentejo och jag tror inte att de behöriga myndigheterna ger den den nödvändiga betydelsen. Ofta gör de företag som anlitas för att eliminera dem det på fel sätt, vilket leder till att bon förökas", säger SAP:s ordförande António Hermenegildo som svar till Lusa.

Enligt de senaste uppgifterna från det nationella statistikinstitutet (INE) uppgick honungsproduktionen i Portugal år 2020 till 9 817 ton.