I ett uttalande säger National Road Safety Authority (ANSR), GNR och PSP att 2 646 373 fordon under denna period kontrollerades med radar för hastighetsövervakning, varav 83 procent med SINCRO - National Speed Control System (ANSR:s ansvarsområde).

Av de kontrollerade fordonen körde 23 048 fordon med för hög hastighet, varav 11 892 upptäcktes av säkerhetsstyrkornas radar och 11 156 av ANSR:s radar.

Trafiksäkerhetskampanjen "Res utan brådska", som pågick mellan den 10 och 16 augusti, syftade till att uppmärksamma förarna på riskerna med fortkörning.

Kampanjen, som ingår i den nationella inspektionsplanen för 2021, spreds via digitala medier och genom fem åtgärder för att öka medvetenheten från ANSR, som genomfördes samtidigt med inspektioner som utfördes av GNR och PSP i Alverca, Viseu, Arrifana, Castelo Branco och Porto Alto.

Under kampanjen kontaktades 520 förare och passagerare och informerades om riskerna med fortkörning.

När det gäller olyckor registrerade myndigheterna under kampanjperioden sammanlagt 2 535 olyckor som resulterade i 17 dödsfall, 60 allvarliga skador och 863 lindriga skador.

Enligt pressmeddelandet var det 415 fler olyckor, 11 fler dödsfall, 19 fler allvarliga skador och 184 fler lindriga skador jämfört med samma period 2020.