Enligt företaget har flera faktorer bidragit till denna certifiering, som bygger på god djurproduktionspraxis och som redan från början börjar med utbildning av hela teamet, för att förbättra djurens komfort och välbefinnande, för att få ett kvalitativt och lämpligt foder för varje tillväxtstadium och genom den ständiga närvaron av ett team av veterinärer som övervakar djurens hälsostatus.

Pingo Doce Angus nötkött, som nu har fått denna certifiering, kommer från gårdarna Best Farmer (ett företag i Jerónimo Martins-koncernen), som ligger i Cartaxo, Manhente och Monte Trigo.

"Denna certifiering är ytterligare ett steg i Pingo Doces engagemang för djurskydd och hållbara produktionsmetoder, och vi är än en gång pionjärkedjan som erbjuder konsumenterna en innovativ produkt som främjar maximal respekt för djuren", säger Maria João Coelho, marknadsdirektör för Pingo Doce.

För att konsumenterna lätt ska kunna känna igen Angus Pingo Doce-köttet kommer det nu att förses med en stämpel med respektive certifiering.