Jag skulle vilja ta upp en fråga som rör mig som är irländsk/EU-medborgare. Mitt irländska körkort skulle upphöra att gälla i februari 2021, så i december 2020 lämnade jag in alla nödvändiga papper för att byta till ett portugisiskt körkort. Detta var för att följa gällande EU-lagstiftning som föreskriver att jag måste ansöka om ett giltigt körkort i det EU-land där jag bor: Portugal. Jag fick ett standardsvar om att allt var i sin ordning och att överföringen av mitt körkort skulle ske "så snart som möjligt". Nio månader senare har jag fortfarande inte fått mitt nya körkort och kan därför inte återvända till Irland eftersom jag inte kan hyra en bil för att resa när jag kommer fram? På grund av Covid har jag inte träffat min familj på ett tag, och nu när jag är fullt vaccinerad skulle jag gärna vilja ha möjlighet att träffa min familj igen. IMT svarar inte på vare sig telefonsamtal eller e-post och därför kan jag inte gå vidare med mina frågor. IMT är en offentlig myndighet: vad exakt gör de dagligen för att normala vardagliga frågor ska bli långsökta?

John O'Brien,
Via e-post