I tidigare försök har den nya antikroppsbehandlingen inte visat sig vara effektiv hos personer som utsatts för viruset, men de senaste resultaten visar att om läkemedlet ges innan man kommer i kontakt med viruset är resultaten uppmuntrande. I ett uttalande förklarar AstraZeneca att i dessa fall minskar risken för att utveckla en symtomatisk form av sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2 med 77 procent, utan att det finns några uppgifter om allvarliga fall eller dödsfall.

Resultaten kommer från fas 3 av de kliniska prövningarna, som är utformade för att bedöma behandlingens säkerhet och effektivitet, som genomförs i Spanien, Frankrike, Belgien, Storbritannien och USA och omfattar 5 197 deltagare, varav 75 procent hade komorbiditeter. "Med dessa formidabla resultat kan AZD7442 (behandlingens kodnamn) bli ett viktigt verktyg i vår arsenal för att hjälpa människor som skulle kunna dra nytta av mer än ett vaccin att återfå ett normalt liv", säger en av försöksledarna och professorn. University of Colorado i USA, Myron Levin, citerad i ett uttalande.

I samma mening betonar AstraZeneca relevansen av behandlingen, som administreras intramuskulärt som ett kompletterande skydd till vacciner. "Vi behöver andra tillvägagångssätt för människor som inte är väl skyddade av vaccin mot covid-19", säger Mene Pangalos, en ledande farmaceut, som säger att ytterligare data om försöken kommer att offentliggöras senare i år.

AstraZeneca tillägger också att man kommer att skicka en dokumentation till hälsomyndigheterna för att få tillstånd för akut användning eller validering under vissa behandlingsvillkor, vars utveckling finansieras av den amerikanska regeringen. AstraZenecas dubbeldosvaccin är ett av fyra som för närvarande administreras i Europeiska unionen, förutom Pfizer/BioNTech och Moderna samt Janssens enkeldosvaccin.

Covid-19 har orsakat minst 4 401 486 dödsfall i världen, bland mer än 209,9 miljoner infektioner med det nya coronaviruset som registrerats sedan pandemins början, enligt den senaste rapporten från Agence France-Presse.