Men den omvända situationen gäller för varor som nu sänds från Portugal till Storbritannien och som tidigare behandlades som "expeditioner" och tullfritt förtullades med hjälp av en allmän licens, men som nu kräver både en exportlicens från de portugisiska myndigheterna och en importlicens som kan utfärdas när en tulldeklaration görs i införselhamnen.

Jag vill till exempel skicka konstverk, inredningsföremål, prydnadsföremål och minnesföremål, varav många fördes till Portugal för trettio år sedan, till mottagare i mitt dödsbo. På den tiden inventerades de noggrant och registrerades hos alfandaga. Jag vet att varje föremål nu måste deklareras som exportvara. Detta innebär att fotografier och kopior av kvitton eller andra bevis på äganderätt skall lämnas in till kulturministeriet, som har rätt att ta emot föremål som är mer än femtio år gamla. Trots att jag har ställt många förfrågningar till de brittiska myndigheterna kan jag inte hitta någon positiv information om hur mina ägodelar skall behandlas och beskattas när de väl kommer in i den utländska jurisdiktionen.

Kan ni hjälpa mig att minska denna osäkerhet genom att ange det korrekta förfarandet?

Roberto Knight Cavaleiro,
Tomar.