Enligt en rapport från tidningen Público vill Rosa Monteiro få in fler kvinnor och ungdomar från missgynnade områden i STEAM-kurser (vetenskap, ingenjörskonst, konst, teknik och matematik).

Fram till den 10 september kan universitet och yrkeshögskolor delta i två anbudsförfaranden för stöd från planen för återhämtning och motståndskraft (PRR): Young Impulse och Adult Impulse.

Programmet Young Impulse syftar till att öka antalet akademiker, masters och doktorer inom STEAM-ämnen, medan programmet Adult Impulse syftar till att bygga upp partnerskap mellan högskolor och arbetsgivare, för att genom korta utbildningskurser öka arbetstagarnas kvalifikationer (över 23 år).

Enligt den förordning som tidningen Público hänvisar till måste ansökningarna lämnas in genom partnerskapsavtal och/eller konsortier och stödbeloppet kan variera mellan 2 och 40 miljoner euro för perioden 2021-26.
Bland de mål som nämns finns främjandet av ett större deltagande av ungdomar i högre utbildning och minskningen av antalet ungdomar som hoppar av skolan.

Enligt tillkännagivandet ska "allianser/program innehålla konkreta åtgärder för att minska ojämlikheter, antingen i ekonomiska termer, för att uppmuntra studerande från missgynnade områden att börja högre utbildning, eller i könsrelaterade termer, för att uppmuntra flickor och kvinnor att börja studera inom STEAM-områdena".

I brevet som skickades till universitetsrektorer och rektorer för yrkeshögskolor uppmanar Monteiro dem att försöka utnyttja "detta tillfälle för att öka flickors och kvinnors deltagande inom informations- och kommunikationsteknik".