Det första steget bör vara att klargöra aspekterna av köpet, vad gäller priset och vad som ingår i affären, samt att kräva alla juridiska dokument från säljaren för att kunna gå vidare.

Innan man köper en fastighet i Portugal måste varje upplåtare ha ett portugisiskt skatteregistreringsnummer, vilket är ett skatteidentifieringsnummer som utfärdas av de portugisiska skattemyndigheterna. Om du är gift måste även din make/maka att ha detta nummer, vilket är tillgångarnas villkor. Observera också att detta nummer alltid kommer att identifiera dig som skattebetalare.

Innan du går vidare bör du veta hur mycket du kommer att spendera på skatter som är förknippade med ditt förvärv. Skatterna baseras på fastighetens pris eller på beloppet för värdering av fastigheten hos skatteverket. Du kan kvantifiera för stämpelskatten 0,8 procent och för fastighetsöverlåtelseskatten mellan 0 procent och 6 procent om köpesumman är lägre än 1 000 000 euro och 7,5 procent för över 1 000 000 euro.

Efter att ha samlat in de juridiska dokumenten och ditt skatteregistreringsnummer är nästa steg, för att säkra affären, att bevilja ett reservationsavtal eller ett köp- och säljlöfte, där alla villkor för försäljningen som överenskommits med säljaren kommer att anges, inklusive datum för färdigställande, fastighetens pris, betalningsvillkor, datum och omständigheter för färdigställande, förköpsanmälan i förekommande fall, skyldighet att betala utgifter, garantier, förseningar, avtalsbrott, jurisdiktion, inblandad fastighetsbyrå och inventarieförteckning över möbler och utrustning om den ingår i priset, och andra beroende på fastighetens situation.

Om en fastighetsmäklare medverkar måste detta deklareras i Portugal. Om denna information utelämnas i affären ådrar du dig i tillämpliga straff för brottet ohörsamhet.

I ett löftekontrakt avtalas en deposition mellan parterna som ska betalas vid undertecknandet av nämnda kontrakt, och alla villkor måste respekteras av båda parter.

När hela processen är avslutad kommer köp- och försäljningshandlingen att utfärdas, och fastigheten överförs till dig och registreras formellt i fastighetsregistret och i skatteverket, vilket ger dig full ägarsäkerhet.

Om du inte kan delta i alla byråkratiska förfaranden kan din advokat företräda dig och analysera alla juridiska aspekter av köpprocessen, bland annat genom att bekräfta att fastigheten är fri från inteckningar, skulder eller andra kontrakt.