Med en genomsnittlig årlig utgift för skolmaterial i Portugal på 200 euro per barn, betonar Deco att för närvarande kan endast skolmaterial med 6 procent IVA dras av från skatten, i enlighet med den lag som gäller sedan 2015.

"Enligt gällande lag kan endast utbildningsutgifter som är befriade från IVA eller som omfattas av IVA på 6 procent, till exempel skolavgifter eller avgifter från utbildningsinstitutioner, böcker, handledningstjänster och skolmaterial eller livsmedel som säljs, dras av från skatt. Resterande skolmaterial, som omfattas av 23 procent IVA, såsom anteckningsböcker, pennor, pennor, datorer, surfplattor, bland annat, är inte avdragsgillt", står det i uttalandet från Deco.

Syftet med uppropet till deputerade är att "partierna ändrar lagen under utarbetandet av nästa statsbudget och överväger ett avdrag i IRS av alla utgifter med skolmaterial och andra tjänster som är nödvändiga för barns och ungdomars utbildning".

Deco ber parlamentet att antingen upphöra med begränsningen av avdrag endast för material med 6 procent IVA eller sänka IVA-satsen för alla skolmaterial till minimisatsen, så att alla utgifter kan dras av.