Den ligger i hjärtat av Algarve och har under årens lopp expanderat och utvecklats för att tillgodose de alltmer kräsna behoven och förväntningarna på modern utbildning.

I dag består skolan av två campus - huvudskolan i Lagoa och det nya specialbyggda campuset i Almancil, som öppnas i september 2020 - som tillsammans tar emot över 1 000 elever med mer än 40 olika nationaliteter.

Den nya skolchefen Abi Lewis säger: "Nobel Algarve erbjuder en verkligt internationell utbildningsupplevelse och högsta akademiska standard. Jag tror att alla är briljanta på något och här hjälper vi barnen att upptäcka sin briljans, vi stödjer dem att utmärka sig så att var och en kan nå framgång på sitt eget sätt."

Både Lagoa och Almancil erbjuder en kontextualiserad engelsk nationell läroplan; Lagoa vänder sig till elever i åldrarna 3-18 år och har även en populär nationell avdelning som följer det officiella portugisiska undervisningsministeriets program.

Almancil har för närvarande över 140 elever i åldrarna 3-12 år och på grund av den stora efterfrågan är den andra etappen under uppbyggnad. Den kommer att öppna för elever i årskurs 8 och 9 i september 2022.

Genom att gå med i Globeducate 2018 - ett nätverk av mer än 55 förstklassiga tvåspråkiga och internationella skolor och onlineprogram som utbildar mer än 28 000 elever i tio olika länder - skapades möjligheter för eleverna att utveckla erfarenhet av internationellt samarbete och samverkan och att dra nytta av globala partnerskap med organisationer som WWF och Eco-Schools.

Från och med september kommer skolan att ingå i ett progressivt kluster av brittiska internationella skolor inom Globeducate-koncernen och byta namn till Nobel Algarve British International School.

Detta innebär en del förändringar för skolan: utveckling av bedömningsmetoder och användning av avancerad forskning för att se till att inlärningen i varje klassrum är utmärkt och utveckling av de grundläggande brittiska värderingarna i utbildningen genom ett utökat system med hus där eleverna lär sig viktiga värderingar genom tävlingar, välgörenhetsarbete och samhällsprojekt.

Som medlem av Globeducate-familjen anser Nobel Algarve att unga människor bara kan lyckas i morgondagens värld om de är förberedda för de utmaningar de kommer att möta.

Skolans uppdrag är att berika och utmana sina elever så att de når framgång på sitt eget sätt, bygger karaktär och självförtroende, så att de kan använda sina kunskaper, färdigheter och talanger för att bli bidragande medborgare som hjälper till att forma morgondagen och har ett globalt perspektiv.

Utbildningen sträcker sig utanför klassrummet och ett rikt program för lärande utomhus och extracurriculära aktiviteter främjar miljömedvetenhet, uppmuntrar barnen att vara nyfikna, självständiga och omfamna mångfalden i världen omkring dem.

Internationella Globeducate-evenemang uppmuntrar till sund konkurrens och interaktion med kollegor från hela världen och främjar ett interkulturellt utbyte som vidgar sinnet och kunskapen om andra länder och seder.

Målet är att ge alla elever en exceptionell internationell utbildning i en säker, välkomnande och glad multinationell miljö. Utbildning för en föränderlig värld.