I ett meddelande som skickats till journalister anser Chegas nationella direktör att det eventuella "kravet på ett digitalt certifikat i företag" utgör "en oacceptabel diskriminering när det gäller tillgång till arbete och normalt deltagande i det sociala livet, samhällslivet och arbetslivet".

När det gäller kravet på att visa upp ett digitalt certifikat eller ett negativt Covid-19-test för att få tillträde till hotell, lokalt boende eller restauranger under helgen, hävdar Chega att denna åtgärd "strider mot Portugals konstitution och är uppenbart oproportionerlig i förhållande till de syften som den syftar till att uppnå".

"Dessutom är det mycket få länder i världen som ser åtgärder med dessa egenskaper som antagits av den portugisiska regeringen", påpekar partiet.

Chega uppger att det kommer att "formellt fråga regeringen, genom republikens församling, om vad den tänker göra med anledning av dessa absurda, olagliga och omotiverade krav från företagen, med tanke på att det är regeringen som är ansvarig för försvaret av arbetstagarnas och medborgarnas rättigheter".

Diário de Notícias och Jornal de Notícias har rapporterat att arbetsgivarna erkänner att vaccinering mot Covid-19 inte kan åläggas de anställda som redan arbetar på företagen, men att de medger möjligheten att begränsa nyanställningar till dem som är fullständigt vaccinerade.