Kan någon av våra experter på ornitologer och meteorologer säga om detta har någon betydelse, t.ex. om man förväntar sig en dålig vinter. Eller är de lika trötta på Brexit/Covid som vi människor och kan inte vänta på att komma tillbaka till Afrika? :>)
Roy Carpenter, By email